Hawaiian Word of the Day: December 17th

Dec 17, 2020

Our Hawaiian word for today is awāwa meaning valley. Many place names are names of valleys, such as: ke awāwa o Mānoa on Oʻahu, ke awāwa o Waipio on Hawaiʻi and ke awāwa o Halawa on Molokaʻi.