Bridging The Gap~October 12th, 2020: Nā Leo ʻŌiwi no ka Lā ʻŌiwi!

Oct 12, 2020

Piʻilani, of Kauaʻi, wahine a Kaluaikoʻolau.
Credit Kauaʻi Historical Society

Hauʻoli Lā ʻŌiwi iā kākou a pau! Happy Indigenous People's Day! DJ mrnick asked me to switch with him today to celebrate ka poʻe ʻōiwi o kēia ʻāina nei, ka poʻe Hawaiʻi hoʻi. 

Tonight we are taking a look at how our mele have survived and evolved over hundreds of years from chants and hula ʻōlapa to being sung with modern instrumentation today.

Listen to the Audio Archive
Follow Paige on Facebook
Shoot her an Email
Follow her on Instagram
I want a STICKER!